Organizing Committee

Organizing Committee

  • Wojciech Domitrz (Warsaw)
  • Stanisław Janeczko (Warsaw)
  • Osamu Saeki (Kyushu)
  • Marcin Zubilewicz (Warsaw)
  • Michał Zwierzyński (Warsaw)